KADIN ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI

"CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI" hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen ve toplumun en yaygın sağlık problemlerinden birisidir.Cinsel Sağlık aynı zamanda önemli bir yaşam kalitesi göstergesidir.

ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

En yaygın görülen Erkek Cinsel işlev bozuklukları:
1-Sertleşme Sorunları(Erektil Disfonksiyon)
2-Erken Boşalma
3-Cinsel İsteksizlik
4-Peniste eğrilik gibi anatomik bozukluklar

Erkeklerde Sertleşme Sorunları:

Sertleşme sorunu ya da erektil disfonksiyon cinsel ilişki için yeterli sertliği(ereksiyonu) başlatamama, sağlayamama ve sürdürememe durumudur.

Her yaşta görülebilmesine karşın yaşlanma ile sıklığı giderek artış göstermektedir. Ayrıca sigara kullanımı, şeker kalp tansiyon hastalıkları, obezite gibi genel sağlık problemlerinde de sıklığı çok daha fazla olabilmektedir.

Öncelikli yaklaşım iyi bir tıbbi öykü öykü almaktır.Hasta rahatlatılmalı; doktor ile hasta arasında güven verici bir ilişki kurulmalıdır.Eşi ile birlikte görüşmek problemin doğrulanması veya eşe bağlı sorunların ayırtedilmesi açısından faydalı olabilir.İlk olarak sorunun nasıl ortaya çıktığı, ne kadar süredir varolduğu ve ciddiyeti ortaya konmalıdır.

Sertleşme sorunu 2 ana nedenle olabilmektedir.
1-Psikolojik Nedenli: Hastaların %15-20'inde görülür.
Ailevi ve sosyal faktörler, önceki kötü deneyimler, güven kaybı, cinsel bilgi eksikliği gibi psikolojik nedenlerin etkisi ile beyinden serteşmeyi baskılayan bir takım olumsuz uyarılar çıkabilmektedir.

2-Organik(Damarsal ya da Sinirsel) Nedenli: Hastaların %80-85'inde görülür. Gerçek bir hastalıktır. Penisteki damarlar sinirler ve hormonal durumdaki bozulmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Bazı durumlarda Psikolojik ve Organik nedenler içiçe geçmiş olabilmektedir.

Tanı Yöntemleri:

1-Ayrıntılı hastalık öyküsü alınması
2-Kan ve Hormon Testleri
3-NPT testi: Psikolojik ve Organik nedenleri ayırtetmede kullanılan bir testtir.
4-Penil Doppler Ultrasonografi
5-Kavernazografi

Tedavi:

Psikolojik Sertleşme sorunlarında Psikiatri hekimi görüşülerek psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanmaktadır.
Eğer Organik bir sebep varsa 3 basamakta tedavi seçenekleri mevcuttur.

1- İlaç tedavileri: Ağızdan alınan ve penisin sertleşmesine yardımcı bir takım ilaçlardır. Mutlaka hekim kontrolü ve uyarıları ile alınmaldır.Düzensiz yanlış kullanımlarda ciddi riskleri olabilmektedir.Beraberinde yaşam tarzı değişiklikleri de sunulmaktadır.

2-Enjeksiyon tedavileri: penis içine ya da gövdesine uygulanan sertleşmeyi sağlayıcı tedavilerdir. Ülkemizde kullanımı sınırlıdır.

3-Penil Protezler(Mutluluk Çubuğu):İlaç tedavisine yanıt vermeyen olgularda ameliyatla protezlerin penis içine yerleştirilesi işlemidir. Hasta memnumiyeti son derece yüksek en üst tedavi şeklidir.Farklı tipleri mevcuttur.

Erken Boşalma:

Erken boşalma erkeklerde, çiftlerin birlikte cinsel doyuma ulaşmadan birleşme öncesinde ya da hemen sonrasında boşalma olması durumudur.

Erkeklerin %15-20 si kadarında görülen bir durumdur.Nedeni yine psikolojik veya organik olabilir. Düzenli cinsel yaşam ile çoğu erkekte sorun kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.Ancak düzenli cinsel aktiviteye karşın devam eden erkeklerde tedavi gerekebilmektedir.

Tedavide bazı öneriler ve ilaçlar kullanılmaktadır.

Peniste Eğrilik:

Peniste eğrilik(Kurvatür)penisin sert halde iken sağa sola öne ya da arkaya eğrilmesi durumudur. Hem genç hem de yaşlı insanlarda görülebilmektedir. Gençlerde daha çok doğuştandır. Eğer ilişkiye engel olacak kadar eğrilik mevcut ise ve kişiyi rahatsız ediyorsa cerrahi operasyonla eğriliğin düzeltilmesi gerekebilir.

40 yaşın üzerinde ve sonradan ortaya çıkan eğrilikler ise daha farklı bir hastalık durumudur.Peyronie Hastalığı penisin sıklıkla ağrılı şekilde eğrilemesi hastalığıdır.Yine peniste bir takım sert noduller ele gelebilir.Bu hastalık sıklıkla ilaç ile tedavi edilebilmektedir. İlaca yanıt vermeyen hastalarda ameliyat düşünülebilir. Yine beraberinde sertleşme sorunu varsa Penil Protezler(Mutluluk çubuğu)uygulanabilir.

Cinsel İsteksizlik:

Cinsel isteksizlik veya Libido Kaybı sertleşme sorunu olsun olmasın cinsel açıdan karşı cinse istek arzu duymama durumudur. Pek çok nedene bağlı olabilir. Sıklıkla kullanılan bazı ilaçlar,Psikolojik durum ve Hormonal hastalıklara bağlı gelişebilmektedir. Öncelikli olarak alttaki neden araştırılmalıdır. Bu amaçla bazı kan testleri gerekebilir.

Tedavide, altta yatan hormonal eksiklik varsa takviye hormon ilaçları uygulanır.Psikolojik nedenlerde sorgulanmalı ve gerekli psikiatrik destek sağlanmaldır.Yine bu duruma yol açabilecek kullanılan ilaç varsa değiştirilmeli ya da doz değişikliği yapılmalıdır.


KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu kadınların %30-50'sini ilgilendirek yaygın bir rahatsızlıktır. Her yaşta bu sorunla karşılaşılabilmesine karşın ileri yaş, Şeker Tansiyon hastalarında daha sıklıkla görülmektedir.

En yaygın görülen cinsel işlev bozukluları
1-Orgazm olamama
2-Vaginal kuruluk ve ilişkide ağrı duyma
3-Cinsel isteksizlik ve tiksinti
4-Vajinismus

Kadınlarda bu rahatsızlıkların biri yada bir çoğu bir arada bulunabilmektedir.Kişiler bu durumu sıklıkla psiklojik olarak farzetse de altta bazı hormonal ya da cinsel organlardaki hastalıklar bululabilmektedir.

Tanıda öncelikle altta yatan psikolojik ve varsa organik nedenler araştırılmalıdır.Bu amaçla hastanın şikayetleri dinlenmeli ve gerekirse birtakım muayene, kan hormon testleri ve ultrasonografi uygulanmalıdır.

Tedavide psikolojik destek, klitoral vakum cihazları ve ilaç tedavileri uygulanabilmektedir.


Etiketler : Cinsel Sağlık