İDRAR KAÇIRMA (İNKONTİNANS)

İnkontinans, istemsiz olarak idrar kaçırma demektir.Özellikle kadınlarda son derece yaygın görülen bir problemdir. Ne yazıkki pek çok hasta, bu durumu ya yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmekte ya utanarak doktora gelmemekte ya da tedavisinin olmayacağını düşünmektedir.Oysa bu durum başlı başına bir mesane hastalığı ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Tedavisi mümkün olan bu hastalık nedeniyle pek çok hasta sosyal aktivitelerini kısıtlamakta hatta bazıları evden dışarı dahi çıkamaya korkmaktadır. Bu durum hastaların ruh sağlığını da tehtid etmektedir. Yine idrar kaçırma durumu, genel vucut hijyenini de bozduğu için kötü kokuların oluşmasına ve pek çok enfeksiyon hastalığına da zemin hazırlamaktadır.

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA

Kadınlarda idrar kaçırma 2 grup hastalık nedeniyle olmaktadır.

1-Stres Tipi İdrar Kaçırma:

Öksürmekle ,hapşurmakla, merdiven çıkmakla, ıkınmakla, yol yürümekle olan idrar kaçırma tipidir. Sıklıkla çok doğum yapan bayanlarda görülür. Mesane ve dış idrar kanalı tabanındaki dokuların gevşemesi ve sarkması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Tedavisinde iki ana yöntem kullanılır. Ya fizik tedavi yöntemleri ile (Pelvik taban-Kegel egzersizleri)gevşemiş olan dokular kuvvetlendirilerek idrar kaçırmanın önüne geçilir. Ya da hastalığı ileri olanlarda bir takım ameliyetlar uygulanır.

Hastaların saptanan özelliklerine göre bugün için en yaygın kullanılan ameliyatlar SLİNG (ASKI) AMELİYATLARIdır. Vaginadan uygulanan bu ameliyatta yine gevşeyen dokular, hastaların kendi dokuları ya da sentetik materyaller ile yukarıya doğru gerdirilir.Hastaların bir kaç gün sonra sondası çekilerek günlük yaşantısına devam etmesi sağlanır.

2-Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma:

Durup dururken idrara sıkışma ve tuvalete zor yetişme ya da yetişemeden idrar kaçırma halidir. Tıp dilinde "Urge inkontinans" adı verilir. Başlıca nedeni "AŞIRI AKTİF MESANE HASTALIĞI"dır. Bu durumda mesanenin az miktarda dahi idrara tahamülü yoktur bir an önce dışarı atmak ister. Bu nedenle hastalar acil tuvalete çıkma isteği duyarlar ve tuvalet uzakta ise idrar kaçırırlar. Pek çok hasta bu nedenle evinden dışarı adım atmaya çekinir hale gelir.

Tedavisi tamamen ağızdan alınan ilaçlar yardımı iledir. Günde bir kaç kez alınacak haplar yardımı ile hastalarda büyük oranda rahatlama sağlanmaktadır.

ERKEKLERDE İDRAR KAÇIRMA

Erkeklerde de idrar kaçırma son derece yaygındır. Başlıca tipleri ve tedavi şekilleri şöyledir.

1-TAŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Aşırı oranda tıkanıklık yaratan ve tedavi edilmemiş prostat büyümelerinde sürekli olarak damlama tarzında idrar kaçırmaları görülebilir. Bu durum acil yapılaması gereken bir prostat ameliyatının habercisidir. Son derece önemli bir durumdur.

2-SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Aniden sıkışarak tuvalete zor yetişme ya da zaman zaman yetişemeyip idrar kaçırma durumudur. Şikayetler mesane içine büyümüş prostattan da kaynaklanabilir. Ya da başlı başına "Aşırı Aktif Mesane" hastalığı nedeniyledir. Tedavisi çoğunlukla ilaçladır.

3-STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Öksürmekle ıkınmakla yol yürümekle olan idrar kaçırma şeklidir. Erkeklerde genellikle prostat kanseri nedeniyle yapılan amiliyatlardan sonra görülmektedir. Tedavisi çoğunlukla yine ameliyatladır. Ya dış idrar kanalı ameliyatla yukarı doğru asılır(ERKEK SLİNG ASKI AMELİYATI) ya da yapay sfinter takılır.( İdrarı tutmaya yarıyan bir cihaz-ARTİFİSYEL SFİNTER)

ÇOCUKLARDA GECE ISLATMALARI

Tıp dilindeki adı ENUREZİS NOKTURNA dır.Gelişme ve olgunlaşmanın doğal bir süreci olarak çocuklar genellikle 2 yaşına kadar gündüz 4 yaşına kadar gece idrar tutma yeteneklerini kazanırlar.Tanım olarak 5 yaş ve üzerindeki çocuklarda gece altını ıslatma durumu ENUREZİS NOKTURNA adını alır.6-10 yaş arası çocuklarda %5 , 10 yaş civarında %10 oranında görülebilen bir durumdur.

Gece ıslatmaları genetik bir durumdur.Anne babanın her ikisinde de çocuklukarında gece ıslatmaları varsa çocuklarında da %77 oranında görülmektedir. Anne babadan birinde varsa çocukta olma olasılığı % 44 dür.

Gece ıslatmaları kesinlikle hastalık olarak değerlendirilmemelidr. Çocukların büyük çoğunluğunda yaşın ilerlemesi ile birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak bu durumun düzeltilmesi çocuğun kendine güveni ve psikoloji için gereklidir. Asla çocuğa karşı suçlayıcı cezalandırıcı bir tavır içine girilmemelidir.

Öncelikli olarak idrar kaçırma problemi için altta yatan doğuştan bir bozukluk var mı diye basit bir kaç muayene ve tetkik uygulanır.Eğer yok ise tedaviye başlanır.

Tedavi:

5 yaşına ulaşmış çocuklarda tedaviye başlanmalıdır.Çocukların büyük çoğunluğu tedaviye oldukça iyi yanıt verirler. Tedavi 2 şekildedir.
1-ilaçsız Tedavi:Tedavinin ilk ve en önemli adımı çocuğu tedaviye motive etmektir.Ailenin anlayış ve desteği son derece önemlidir.Buna yardımcı olarak ENÜRETİK ALARMlar kullanılmaktadır.Etkili güvenli ve yan etksisi olamayn bir yöntemdir.
2- İlaçlı tedavi: Ağızdan alınan yada buruna sıkılan bir takım ilaçlarla hızlı ve etkin sonuç elde edilir. En az 3-6 ay süre ile kullanılması gerekir. Sonrasında tekrar ederse yeniden kullanmak gerekebilir.
 

NÖROJENİK İŞEME BOZUKLUKLARI

Nörojenik işeme bozuklukları, temelde mesane yakınında ya da uzağında yer alan ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların varlığında (MS, Omurilik açıklığı gibi) veya geçirilmiş bel kırıkları gibi travmalar sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.

Hastalarda tutulan sinirlere ve zamana bağlı olarak çok farklı şikayetler ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda mesane kasılmaması nedeniyle idrar boşaltamama bazı hastalarda aşırı mesane kasılmaları nedeniyle sık sık, acil tuvalete çıkma gereksinimi ve idrar kaçırma olabilmektedir.

Bu noktada yüksek basınç altında kalan böbreğin risk altında olup olmadığı çok önemli bir sorudur. Amaç böyle bir risk var ise böbreğin fonksiyonlarını korumaktır.

Hastaların çok detaylı bir Ürolojik-Nörolojik muayene ve tetkik aşamasından geçmesi gereklidir. Bu amaçla genel olarak ÜRODİNAMİ adı veriler tetkikler mutlaka yapılmalıdır. Bu tetkikler ile mesane basınçları ve sfinter (idrar tutmaya yarıyan mekanizma)aktivitesi kaydedilir. Durumun ciddiyeti ve yapılması gerekli olanlar saptanmış olur.

Tedavisi çokçeşitlidir. Her hastaya göre farklılık oluşturabilir. Bazı hastalarda mesane basınçlarını düşürmek için ilaç tedavileri bazı hastalarda aralıklı sonda (TAK)
bazı hastalarda da mesaneye BOTOX enjeksiyonları uygulanmaktadır.

Sık takip uygun ve düzenli tedavi bu hasta grubunda çok çok önemlidir.


Etiketler : idrar kaçırma , idrar kaçırma tedavisi antalya , antalya idrar kaçırma tedavisi , antalya üroloji uzmanı , antalya üroloji