VARİKOSEL

 

   Varikosel; testislerden gelen yumak tarzındaki toplar damarların, varis şeklinde genişlemesi ve iç yapılarının bozulması ile ortaya çıkan sorunun adıdır. Varikosel erişkin erkeklerin %15-20'sinde görülen yaygın bir problemdir. Ancak bu problem az bir oranda gerçek bir soruna veya hastalığa sebep olmaktadır. Büyük çoğunluğunun tedavi edeilmesi gerekmemektedir. %85 oranında sadece sol tarafta gözlenir.

   Varis şeklinde şişen toplar damarlarda kirli kan yavaş yavaş yukarıya emildiği için  bu  durum testis içi ısının artışına sebep olmaktadır. Yine bu kirli kan içindeki toksik bir takım artıkların testis içinde birikirimine sebep olur bu sperm üretiminin aksamasına yol açabilmektedir. Bu durumlarda bazen sperm üretim kalitesini bozabilmekte ve kısırlığa(infertilite) neden olabilmektedir. Bugün infertil erkeklerin % 40'ında Varikosel saptanmaktadır.

  Bunun dışında varikosel ağrı nedeni de olabilmektedir. Ayrıca büyük varikoseller kozmetik açıdan da kişiye sorun olabilmektedir.

  Hastalığın tanısı çoğunlukla sadece muayene ile mümkündür. Skrotum (torba) içinde genişlemiş ve ıkınma ile şişen olan damarlar muayene ile rahatlıkla ortaya konabilir. Ancak şüpheli durumlarda Doppler Ultrasonografi ile damar çapları ve reflü akım( ters kaçak akım) olup olmadığı kontrol edilebilir ve tanı teyitlenir.  Ayrıca bireylerde çocuk isteği varsa sperm üretimini bozup bozmadığını anlamak için sperm tahlili de yapılması gerekebilir.

  Varikoselin tedavisi cerrahidir. Kasık altından yaklaşık 2 cm lik bir kesi uygulanır. Ve kordon içinde bulunan ve testisten gelen bu varisleşmiş damarlar tek tek bağlanıp kesilir. Operasyon çoğu kez günübirliktir ve hastanede yatmayı gerektirmez.

 

Ameliyat 2 durumda yapılır.
1-Hastada sperm yapısını sayısını kötü etkilemiş ve kısırlığa neden olmuş ise. Bu kesin endikasyondur.
2-Hastada varikosel rahatsız edici bir ağrıya neden olmakta veya kozmetik bir açıdan sorun oluşturmakta ise.

   Kısırlık nedeniyle ameliyat olan hastaların %50-80'ninde sperm parametreleri olumlu yönde gelişmektedir. Gebelik oluşma şansı ise %20-70 arasında değişkenlik gösterir. Bu noktada varikosel ameliyatının mikrocerrahi yöntemle yapılması sperm parametrelerinde düzelme ve gebelik şansını arttırdığı gösterilmiştir.

İnmemiş testis ameliyatı

 

HİDROSEL

Hidrosel testisi çevreleyen kılıf içinde normalden çok miktarda sıvı toplanması durumudur. Her yaşta görülebilir.

Skrotum (Torba) büyük ve gergin yapıdadır.Işığı geçirgen bir görünüme sahiptir. Fıtıktan ayırt edilmesi muayene ile oldukça kolaydır. Ancak şüphe duyulan durumlarda ultrasonografi kullanılabilmektedir.Fıtık ve hidrosel Özellikle çocuklarda birarada da olabilmektedir.

Bebeklikte saptanmış olan hidrosel tedavisiz takibi gereklidir. Çünkü çoğunda 2 yaşına kadar kendiliğinden ortadan kalkar.

Tedavisi günübirlik küçük bir cerrahi operasyon ile olmaktadır. Sıvının iğne ile boşaltılması ile hiçbir sonuç elde edilemez. Çünkü üretilecek sıvı ile kısa zamanda hidrosel durumu tekrar ortaya çıkmaktadır.

İNMEMİŞ TESTİS

Testisler anne karnında iken normalde karın içinde yerleşim gösterirler.Gebeliğin sonlarına doğru veya doğumdan hemen sonraki dönemlerde aşağıya skrotum(torba) içine doğru yol alırlar.Eğer testis normal yolu üzerinde takılıp kalmış ve torba içine inenmemiş ise bu duruma İNMEMİŞ TESTİS adı verilmektedir.

İnmemiş testis zamanında doğan çocuklarda %3 oranında görülür.Tek taraflı ya da iki taraflı olabilmektedir.Prematür bebeklerde ise bu oran %30 dur.İnmemiş testislerin yaklaşık %75'i 6. aya kadar kendiliğinden düzelmektedir.Bu dönemde ameliyat ya da ilaç tedavisi önerilmemektedir.6. aya gelindiğinde görülme sıklığı %1 civarındadır.

İnmemiş Testislerin olası yerleşimleri

İnmemiş testislerin sınıflandırılması yerleşim yerine göre olmaktadır.
1-Kanal içi inmemiş testisler
2-Kanal dışı inmemiş testisler
3-Karın içi inmemiş testisler
4-Normal yolundan sapmış (Ektopik) testisler

Ayrıca bir de tedaviye ihtiyacın duyulmadığı RETRAKTİL TESTİS kavramı vardır. Burada testis torba içine sıcak ortamlarda çocuk uykuda iken iner ayakta uyanık iken yukarıya kaçar.Torba gelişimleri iyidir.Bu durum çocuk ergenlik dönemine kadar devam edebilir.Zararı yoktur.Ancak doğru tanı için uzman hekim tarafından muayenesi gereklidir.

RİSKLERİ:

1-KISIRLIK: Tek taraflı hastalarda %50 iki taraflı hastalarda %75 oranında inmemeiş testis tedavi edilmez ise kısırlık ile sonuçlanır.
2-TESTİS KANSERİ: Bu hastalarda testis kanseri görülme riski normal testisli olgulara göre 20-30 kat daha fazladır.
3-TESTİS TORSİYONU: İnmemiş testislerde testisin kordonu etrafında düğümlenmesi riski daha yüksektir. Bu durum testsin kaybına yol açabilir.
4-TRAVMA: İnmemiş testisler travmaya daha açıktır. Basınç altında daha kolay yaralanır.
5-PSİKOLOJİK ETKİ: İlerleyen yaşla birlikte çocukta psikolojik sorunlara yol açabilir.

İnmemiş testisler doğumdan 6. aya kadar tedavisiz izlenirler. Hastaların %75 kadarında bu aya kadar kendiliğinden torba içine yerleşim olmaktadır. 6 aydan sonra ise tanı konulduğu andan itibaren tedavi edilme zorunluluğu vardır.

TEDAVİ:

Tedavide amaç testisi torba içine indirmektir.Bu amaçla hormon tedavileri mevcut ise de bunların yararları tam olarak kanıtlanmış değildir ve başarı yüzdeleri düşüktür.Cerrahi operasyon en güvenli tedavi şeklidir. Ameliyatla bir veya iki seansta testis torba içine yerleştilip sabitlenir.(ORŞİOPEKSİ).10 yaşından sonra ise mevcut risklerinden dolayı testisin bütünü ile alınması gereklidir.
Bazen testisin kanal içinde muayene edilemediği durumlarda karın içine LAPAROSKOPİK yöntemle bakmak gereği olmaktadır.


Etiketler : varikosel nedir , varikosel ameliyatı , varikosel tedavisi