MESANE TÜMÖRLERİ

  Mesane tümörleri tüm kanserler içinde 3. sıklıkta görülmektedir. Son 20 yıl içinde görülme oranı büyük artış göstermiştir.Erkeklerde de 3 kat fazla görülmektedir. En önemli nedeni SİGARA kullanımıdır.Sigara ve diğer tütün ürünlerine aktif ya da pasif olarak maruz kalma bugün için en önemli mesane tümörü nedenidir. Bunun dışında boya sanayinde uzun süreli çalışmaKda önemli bir risk faktörüdür.

BELİRTİLERİ:

  Mesane tümörünün en önemli belirtisi parlak kırmızı renkli içinde et parçaları ve pıhtılarının olduğu kanlı işemedir. Ağrı şikayeti çoğu kez hastalarda bulunmaz. Kanama aralıklı olarak tekrar edebilir. Bu nedenle kanlı idrar yapma şikayeti olanların bu durum bir kez bile olmuş ve geçmiş olsa dahi mutlaka acilen Ürolojiuzman doktor kontrolüne gelmeleri çok önemlidir. Bu aşamada çok büyük oranda erken yüzeyel evrede tanı konma şansları mevcuttur.

  

Mesane tümörünün endoskopik görünüşü

TANI:

Çeşitli radyolojik incelemeler ile tanı konabilse de kesin tanı için mutlaka endoskopi (sistoskopi) yapılmalıdır. Endoskopi; hem tanı hem patolojik olarak evresini belirlemek hem de eş zamanlı tedavi için şarttır.

PATOLOJİ VE TÜMÖRÜN EVRESİ

  Hastaların büyük çoğunluğunda (%80-85) tanı konulduğu zaman henüz erken evrede yüzeyel bir tümöre sahiptirler. Bu hastaların yine büyük çoğunluğu ameliyat sonrası yakın takip ve kontrollerle hiç bir sorun yaşamadan hayatlarına devam ederler. Ancak az bir grup hasta (%15-20)  tanı sırasında ileri bir evrededir.Tümör artık mesanenin adele(kas) tabakasına geçmiştir. Bu hastalar daha büyük ameliyat,ilaç veya ışın tedavilerine gereksinim duyabilirler.

*Tümörün cinsi ve evresi tedavi seçimindeki en önemli kriterlerdir. Bu amaçla da ilk tanı anında biyopsi amaçlı bir endoskopik ameliyat uygulanır.

KONTROLLER:

 Mesane tümörlerinin en önemli özelliği nüks edebilmeleridir.Bu yaklaşık %50-60 oranında görülür. Hastalar bu sebeple kontrollerini aksatmamalıdır.Yüzeyel erken evre mesane tümörleri mutlaka düzenli aralıklarla endoskopi ile kontrol edilmelidirler.Bu aralık ilk yıllarda 3 ayda bir kezdir. Zamanla kontrol aralıkları açılabilir.Bazı durumlarda ömür boyu kontrol ihtiyacı vardır.

 

TÜMÖR EVRESİ:

TEDAVİ:

ENDOSKOPİK AMELİYAT (TUR-TM):

Mesane tümörünün kapalı endoskopik yolla parça parça mesaneden kazınması işlemidir. Alınan parçalar evreleme için tahlile gönderilir.

MESANE İLAÇ VERİLMESİ (İNSTİLASYON):

ilk ameliyattan sonra nüks etmesini önlemek için uygulanır. haftada bir kez olmak üzere 6 kez penisten mesane içine bir takım ilaçlar sıkılır.( BCG veya Mitomisin-C).Bu tedavi ile nüksler %50 oranında azaltılmış olur. Duruma göre 1 yıla kadar 3'er ay aralarla 3'er kez daha idame tedavileri yapılabilmektedir.

RADİKAL AMELİYAT:

İleri evredeki kas(adele) tabakasına geçmiş mesane tümörlerinde mesanenin erkelerde prostat, kadınlarda rahim yumurtalıklarla ile birlikte bütün olarak açık ameliyatla alınması gereklidir. Uygun hastalarda barsaktan yeni mesane oluşturulabilmektedir. Uygun olmayan hastalarda ise idrar kanalları karın cildine bağlanır.

KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ:

Açık Ameliyatında uygun olmadığı ya da yeterli gelmediği (örneğin tümör lenf bezelerine sıçramışsa) durumlarda ilaç tedavisi (Kemoterapi) ya da ışın tedavisi (Radyoterapi) gerekebilmektedir. Bu tedavi,ler hastalığın ilerlemsini durdurur veya geriletir.

 


Etiketler : mesane tümörü , mesane tümörü belirtileri , mesane tümörü nedenleri , mesane tümörü nasıl anlaşılır , antalya üroloji , antalya üroloji tedavisi uzmanı