İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE EN ETKİLİ VE GÜVENLİ YÖNTEM

"PLAZMAKİNETİK"

  Yaşlanan erkekte en büyük sorunlardan birisi kuşkusuz iyi huylu prostat büyümeleri'dir. İlerleyen yaşla birlikte vücudun hormon dengesi değişmeye başlar ve buna vücudun bir tepkisi olarak da prostat bezi büyüme gösterir. Bu durum aslında az veya çok istisnasız tüm erkeklerde yaşanan doğal bir süreçtir. Ancak bazı insanlarda tablo çok daha abartılı yaşanır ve kişinin hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye başlar.

  Prostat bezi mesanenin çıkışında yer alan ve içinden idrar kanalı geçen yaklaşık 20 g'lık bir organdır.. Büyüyen prostat bu idrar kanalını ve mesane çıkımını daraltarak işeme şikayetlerine yol açmaya başlar. Bazı tetkik aşamaları ile bu baskının derecesi ve tümöral gelişim olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Buna göre de bir tedavi izlem planı hastaya çizilir. Öncelikle şunu mutlaka belirtmek gerekir. İyi huylu prostat büyümelerinin büyük çoğunluğu rahatlıkla ilaçlarla tedavi edilebilir aşamadadır. Sadece az bir grup hastada ilaç tedavileri başlangıçta veya zamanla istenilen faydayı sağlayamaz. İlaçların olumlu etki etmediği özel koşullarda ise cerrahi tedavi prostatın iyi huylu büyümelerinde en kesin ve kaçınılmaz çözüm yoludur.

    Son dönemde teknolojik gelişimlerle birlikte prostat ameliyatları günümüzde korkulan ameliyatlar olmaktan çıkmıştır. Elektrik enerjisinin kullanıldığı klasik TUR ameliyatları artık yavaş yavaş yerini başka enerji türlerinin kullanıldığı yöntemlere bırakmak üzeredir. Özellikle "Plazmakinetik Enerji" ile yapılan prostat ameliyatları sağladığı pek çok avantaj ile hem TUR'un hem de lazer tekniklerinin bir adım daha önüne geçmektedir. Plazmakinetik Enerji ile yapılan kapalı (endoskopik) ameliyatların başlıca avantajları şunlardır.

 

    Bu yöntemle hem plazma-rezeksiyon (yani kesme), hem plazma-vaporizasyon (yani buharlarlaştırma) birarada yapılabilmektedir. Dokuyu keserken aynı anda yüzeyel damarları kapatan teknolojisi ile plazmakinetik yöntem, klasik TUR ameliyatına göre çok daha kansız ve hızlı yapılabilmektedir. Plazma-vaporizasyon ile de operasyon sahasının kesmeye uygun olamayan köşe sınır ve riskli alanlarındaki dokularda buharlaştırırılarak çok düzgün bir kavite (boşluk) sağlanabilmektedir. Böylelikle ameliyat sonrası iyileşme de çok daha hızlı gerçekleşir. Üstelik plazmakinetik enerjisi elektrik enerjisi gibi derin dokulara zarar vermez bu nedenle idrar tutma ve erkeklik sinirleri kolay kolay bu ameliyattan etkilenmez.

    Diğer bir avantajı da şudur. Klasik TUR ameliyatlarında kullanılan solüsyonlar elektriği iletmeleri için kandan daha hafiftirler. Ameliyat süresince sürekli damarlardan sıvı emilimi olur bu da yaşlı hastalarda kalp akciğer sistemini biraz yorar. Bu nedenle teknik olarak ameliyatın 1-1,5 saati aşmaması gerekmektedir. Oysa plazmakinetik yönteminde kanla eşit ağırlıkta solüsyonlar kullanılır ve bu solüsyon açık damarlardan emilemez. Bu durum yaşlı ve özellikle kalp hastalarında çok daha sağlıklıdır üstelik zaman kısıtlılığı nedeniyle ameliyatın yarım (ya da eksik) bırakılması da gerekmez. Tüm prostat çok aşırı büyük olmamak kaydıyla tek bir ameliyatla bütünüyle temizlenebilir. Yine vücuttan elektrik dolaşmadığı için kalp pili kullanan hastalarda plazmakinetik yöntemi pilin durdurulmasına gerek duyulmaksızın yapılabilmektedir.

  

  Plazmakinetik yöntemi düşük sarf maliyetinden dolayı laser ameliyatlarına göre çok daha ekonomiktir ve enerjisi yarıda tükenmediği için de daha etkili olabilen bir tedavi yöntemdir. Ayrıca plazmakinetik yönteminde patoloji için çok sayıda sağlıklı doku örneği alınabilmektedir ve tanıyı koymak için bu durum çok önemlidir. Klasik TUR'da yanmış doku parçalarından patolojik doğru tanı koymak bazen zor olabilmektedir. Tüm bunları arka arkaya sıraladığımızda iyi huylu prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde "Plazmakinetik Yöntem" özetle bugün için en etkili, en güvenli ve en sağlıklı yöntem olarak tanımlanabilir. Ve kısa süre içinde klasik TUR ameliyatlarının tamamen yerini alacağına kuşku yoktur.

                                                                                                                                                                      


Etiketler : prostat büyümesi nedir , antalya prostat tedavisi , antalya üroloji uzmanı , antalya üroloji , antalya prostat ameliyatı