MİKROCERRAHİ VARİKOSEL AMELİYATI

   İnfertilite (Kısırlık) nedeni olabilen veya olmuş "Varikosel" sorununun tedavisi sadece cerrahi yolla mümkündür. Klasik tekniklere oranla "Microcerrahi (Mikroskopik) Varikosel" ameliyatlarının hem başarı şansı yüksektir hem komplikasyon oranı çok daha düşüktür. Bu nedenle günümüzde varikosel sorununun cerrahi olarak düzeltimesi gerekiyorsa bunun mikrocerrahi yolla yapılması tavsiye olunmaktadır.

   Mikrocerrahi Varikosel ameliyatları gelişmiş ameliyat mikroskopları ile yapılmaktadır. Kasıktan yaklaşık 2-3 cm'lik kesi uygulanır. Spermatik kordon adı verilen testisin sap kısmına ulaşılır. Ve kordon içindeki kirli kanı toplayan venöz damarlar tek tek bağlanır. Bu işlem yapılırken arter adını verdiğimiz atar damar, duktus deferens adını verdiğimiz sperm kanalı ve lenf damarları mikroskop altında tanınır ve bu yapılara dokunulmaz. Ameliyat klasik ameliyata göre çok daha fazla deneyim gerektirir ve çok daha ince bir iştir. Bu nedenle ameliyat süresi daha uzundur. Ama avantajları nedeniyle bilinçli hastaların özellikle bu ameliyat metodu için talepte ve araştırmada bulunmaları yerinde olacaktır.

 

 

Mikrocerrahi Varikosel ameliyatlarının klasik varikosel ameliyatlarına olan avantajları:

1- Mikrocerrahi teknik ile sperm parametrelerinde düzelme olasılığı ve yüzdesi daha fazladır.

2- Mikrocerrahi teknik ile doğal gebelik oluşma şansı daha yüksektir.

3- Mikrocerrahi teknikte varikosel sorununun nüks etme olasılığı çok daha azdır.

4- Spermatik arter adı verilen atar damara zarar verme olasılığı mikrocerrahi teknikte çok düşük bir olasılıktır. Dolayısıyla testiste atrofi denilen küçülme olasılığı da çok çok daha azdır.

5- Lenfatik damarlar mikrocerrahi teknikte çok daha az zarar görür. Dolayısı ile hidrosel adı verilen testis etrafında su toplaması olasılığı da çok çok daha azdır.

 

 Mikrocerrahi teknik ile yapılan varikosel ameliyatından 3-4 ay sonra sperm parametrelerinde olumlu yönde düzelmeler başlar. Bu dönemde güvenilir bir spermogram yaptırmakta fayda vardır. Eğer düzelme başlamış ile belkenmesi tavsiye edilebilir. Araştırmalar göstermiştir ki ilk yılda %40 ikinci yılda %60 oranlarında spontan-doğal gebelik sonuçları elde edilebilmektedir.


Etiketler : mikrocerrahi varikosel operasyonu , mikroskopik varikosel operasyonu , varikosel nedir , varikosel ameliyatı , antalya üroloji , antalya üroloji uzmanı , antalya üroloji doktoru