ERKEN BOŞALMA

 

   Erken boşalma ya da tıbbi adıyla Premature Ejekülasyon erkeklerde en sık rastlanan cinsel fonksiyon bozukluğudur. Tüm erkeklerin yaklaşık %25'in yakındığı bir konudur. Erken boşalma aslında yanlış bir tanımlamadır. Tam olarak karşılamasa da Kontrolsüz Boşalma tabiri biraz daha doğru bir tanım olabilir. Aslında erken boşalma hem tanısı hem nedeni (etiolojisi) hem de tedavisi tam olarak saptanabilmiş değildir ve tıbbın en karanlık konularından birisini oluşturmaktadır. Önce erken boşalma durumunun tariflerini yapalım.

*Neredeyse her ilişkide (istisnalar hariç) vajinal girişin ilk 1 dakikası içinde veya daha giremeden boşalmanın istemeden gerçekleşmesi durumudur.

*Neredeyse her ilişkide çok az bir cinsel uyarıya rağmen kişinin istememesine rağmen ilişkinin hemen başında boşalmanın olması durumudur.

*Sürekli ve yenileyici olarak çok az bir cinsel uyarı ile vajinaya girmeden, girer girmez veya daha kişi istemeden boşalmanın olması durumudur.

*Farklı ya da aynı eşle  hemen hemen tüm cinsel ilişkilerde vajinaya girer girmez, girmeden hemen öncesi veya ilk 1 dakika içinde boşalma olması durumudur.

   Tüm bu tanımlamaların hepsi hem doğrudur hem de özünde eksiktir. İşin hem fizyolojik hem psikojenik yönünü biraz ihmal eder. Erken boşalma sorununa sahip erkeklerde ister istemez stres,hayal kırıklığı, gerginlik, doyumsal yoksunluk (frustrasyon), cinsel aktiviteden kaçınma durumu da gözlemlenir. Aynı şekilde eş ya da partnerde de benzer refleksler ve mutsuzluk tablosu zamanla kendini gösterir. Olayın psikojenik yönünü asla ihmal etmemek gerekir. Fizyolojik açıdan ise boşalma (ejekülasyon) bir reflekstir. Tüm reflekslerde olduğu gibi kontrolü zaten kolay değildir.

 

ERKEN BOŞALMA SINIFLAMASI

1- YAŞAM BOYU ERKEN BOŞALMA: Asıl en önemli bulduğumuz erken boşalma tipidir. İlk cinsel aktivite deneyiminden itibaren, her kadınla, hemen cinsel ilişkide yaşanan şeklidir. "Vajina içi boşalma gecikme süresi"  ( IELT ) 1 dakikanın altındadır. Yaşın ilerlemesi ise sorun daha da ağırlaşma eğilimi gösterir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu soruna sahip erkeklerin %80'i IELT süresi 30 saniye altındır.  %40 erkekte de ilk 15 saniyede boşalma olduğu rapor edilir.

2- EDİNİLMİŞ ERKEN BOŞALMA: Önceden böyle bir sorunu olmayan erkeklerde sorunun sonradan ortaya çıkması durumudur. Altta yatan bir nedeni olabilir. Prostat iltihapları (kronik prostatit), tiroid bezi hastalıkları, ereksiyon sorununun baş göstermesi gibi bazı hastalıklar erken boşalmaya sebebiyet verebilmektedir. Tıbbi tedavi gerektirir.

3- DOĞAL DEĞİŞKEN ERKEN BOŞALMA: Çok sık rastlanan tipidir ve sorun olarak kabul edilmez. Farklı ortam ya da partner değişikliklerinde erkekler erken boşalabilir. Normal kabul edilir ve de tedavi veya terapi gerektirmez.

4- ERKEN BOŞALMA BENZERİ BOŞALMA BOZUKLUĞU: Bazı erkekler normal sürelerde olmasına rağmen (2-6 dakika) erken boşalma sorunu olduğundan yakınırlar. Yine bir hastalık olarak kabul edilemeyecek bir sorundur. Çoğu kez kişide yanlış algılama problemi vardır. Öncelikle kişiye anlatılır tedavi gerektiren bir durum olmadığı ifade edilir. Nadiren tedavi gerekir.


Etiketler : erken boşalma , erken boşalma nedir , erken boşalma nedenleri , erken boşalma tedavisi , prematüre ejekülasyon