SERTLEŞME SORUNLARINA EN GÜNCEL YAKLAŞIM

 ŞOK DALGA TERAPİSİ YANİ ESWT

   ESWT yani düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi son yıllarda popüler olmaya başlayan ve sertleşme sorunlarına uzun vadeli çözümler getirdiğine inanılan bir tekniktir. Penise ultrasonik şok dalgaları gönderilerek damar yapıları ve düz kaslar uyarılır ve de buralardan daha fazla enzim salgılanmasını sağlanır. Sonuçta damar yapıları kuvvetlenir dallanmaları artış gösterir ve bir nevi sistem yenilenmiş tazelenmiş olur. ESWT günümüzde hafif ve orta şiddetli ereksiyon sertleşme sorunlarında kullanımı dünya genelinde gittikçe artan önemli bir tedavi alternatifidir. Eğer ilaçlar istenilen etkiyi birinci basamakta tam olarak sağlayamıyor ise kuşkusuz bir seçenek olarak hastalara sunulmalıdır.

   ESWT elbette mucizevi bir tedavi doğası gereği olamaz. Terapinin kişiden kişiye değişen belli başarı yüzdeleri söz konusudur. Özellikle şiddetli ve uzun süredir ED (sertleşme sorunu) olan erkeklerde başarı ihtimali elbette düşüktür. Yine de protez ameliyatı öncesi son bir şans olarak denenmesi de akla mantığa uygundur. Bu konuda hastalara aşırı umut vermek doğru ve etik bir hareket olmaz.

   ESWT seanslar halinde uygulanan bir tedavi şeklidir. Penisin kökler, dip, orta ve uç kısımlarına her seansta 1500 şok atım gerçekleştirilir. Hastalığın şiddetine seans sayısı 6 veya 12 olabilmektedir. Toplamda 18.000 şok atış yapılması ideal bir terapi için en iyisidir. Seans aralıkları haftada 2 veya 3 kez olacak şekilde bir planlama yapılmaktadır.  İlk 6 seans tamamlandıktan sonra ikinci 6 seansa geçmeden önce 3 hafta kadar beklenmesi önerilmektedir.

   ESWT veya LI-ESWT veya EDSWT hepsi birbirinin eş anlamı olan tedavilerdir ve farklı kaynaklarda farklı isimler kullanılabilmektedir. ESWT için kullanılan cihazlar da teknolojik olarak birbirinden bazı farklılıklar içermektedir. Pek çok markanın ESWT cihazları piyasada mevcuttur ve ülkemizde de yaygın olarak kullanımdadır.  

   ESWT tedavisi başlıca penise giden atardamar daralma sorunlarına bağlı olarak gelişen sertleşme sorunlarında kullanılır. Eğer sorun psikojenik, hormonal ya da nörojenik bir sebebe bağlanıyor ise ESWT doğal olarak fayda sağlamaz. Çünkü ESWT sadece atardamar endoteli ve düz kaslarını uyarmak içindir. Bunun dışında toplardamar kaçak sorunlarında (veno-oklüziv) ESWT denenebilir. Atardamar basınçları artınca dolaylı olarak toplardamarlara olan bası da artacaktır. Ve de bu durumda kısmi bir fayda sağlanabilmektedir.

   ESWT tedavisi şeker hastalarında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yalnız şeker hastalarında sertleşme sorunları pek çok mekanizma ile ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Şeker hastalarında hem sinirsel hem atar damar daralması hem de toplar damar kaçak sorunları bir arada görülebilmektedir. Dolayısı ile atar damar sorunu ağırlıkta ise ESWT faydalı olmaktadır. Ancak diğer sebepler ön planda gözüküyorsa fayda sınırlı kalabilmektedir. Elbette şeker hastalığının şiddeti ve ne kadar yıldır olduğu da başarıda önemli diğer kriterlerdir.

   ESWT prostat kanseri nedeniyle radikal prostat ameliyatı olan erkeklerde de ameliyattan hemen sonra uygulanması gereken önemli bir tekniktir. Fibrozis dediğimiz katılaşma durumu gelişmeden ESWT’ye başlanması çok yerinde olacaktır. Ameliyattan sonra potens dediğimiz sertleşme yeteneğinin korunması esastır. Ve bu konuda ESWT önemli bir argüman olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

   ESWT peyronie hastalığı adını verdiğimiz penis kılıfında sert nodüllerin geliştiği ve peniste eğrilmeye neden olan hastalıkta da oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. O bölgedeki kanlanmanın artışı ile rejenarasyon yaşanır ve nodüller silikleşmeye başlar. ESWT peyronie hastalığının tedavisinde de ameliyat gerekmeyen durumlarda ilaçlarla birlikte önemli bir tedavi seçeneğidir.

   ESWT kronik prostatit ya da kronik pelvik ağrı sendromu adını verdiğimiz baş belası bir sorununda çözümünde de denenmektedir. Burada ESWT prostata en yakın bölge olan testisler-anüs arası bölgeye uygulanmaktadır. Bölgenin kanlanmasının artışı ile hastalıkla iyilik hali ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Bu konuda çok az sayıda bilimsel yayın söz konusudur. Yakın zaman önce Tayvan’dan Lee ve ark yaptığı bir çalışmada prostatitli erkeklere dört hafta boyunca haftada bir kez 3000 şok uygulanmış ve %80’e varan bir başarı rapor edilmiştir.

   ESWT tedavisinin başarı getirdiği pek çok geniş çaplı çalışmada bilimsel olarak da ortaya konmuştur. The Journal of Sexual Medicine dergisinde 2017 yayınlanan Clavijo ve ark yaptığı bir meta-analizde 7 büyük çalışma derlenmiştir. Sonuçta IIEF skorları dediğimiz ereksiyon skorları kontrol grubunda çok düşük puanda kalır iken ESWT uygulanan hastalarda ortalama 6,4 puanlık bir düzelme olduğu ortaya konmuştur. Bu da istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu arada meta-analize giren 7 yayının 6’sında “Omnispec ED1000” kullanıldığını da belirtelim.

   ESWT’nin hasta tarafından hissedilen subjektif faydaları dışında objektif olarak da başarısı ortaya konmuştur. Yine The Journal of Sexual Medicine dergisinde 2017 yılı bir çalışmada Kalyvianakis ve ark. ED1000 cihazı ile ESWT uygulanan 30 hastayı 3 ay sonra tekrar penil doppler ultrason ile değerlendirmişler. ESWT uygulanan hastalarda penis içinde pik kan akımı üç ayda ortalama 4,5 cm/s artarken, kontrol grubunda bu düzey sadece 0,6’de kalmıştır. Bu durumda ESWT’nin penis içindeki kan akımını arttırdığı da bilimsel olarak gözlemlenmiştir denilebilir.

   ESWT etkisi görüldüğü kadarıyla oldukça kalıcı da olmaktadır. Genelde ESWT seanslarından 1 ay sonra ereksiyon kapasitelerinde artış başlar ve bu artış 1 yıla kadar uzamaktadır. Bu durumda kök hücrelerin de uyarıldığı ve sistemin tümden yenilendiği yorumları yapılmaktadır. ESWT elbette istenildiği zaman tekrar tekrar rahatlıkla uygulanabilir bir yöntemdir.

   ESWT genel olarak sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde hiçbir yan etkinin kaydedilmediği ağrısız acısız ve ameliyatsız bir çözüm yolu olarak düşünülebilir. Özellikle atardamar sertliğine bağlı gelişen hafif orta şiddetteki sertleşme sorununda oldukça başarılı bir tedavi alternatifidir. Hastalara gereksiz umut vermeden önce ESWT’ye dair tüm bilimsel verileri açık yüreklilikle o hasta ile paylaşmak ve tedavi için birlikte ortak bir karar almak en iyisi olacaktır.

Op.Dr. Niyazi Umut Özdemir - Antalya - 2017


Etiketler : ed1000 , eswt , eswt antalya , eswt tedavisi , şok dalga tedavisi , sertleşme sorununda eswt yöntemi