Nörojenik işeme bozuklukları, temelde mesane yakınında ya da uzağında yer alan ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların varlığında (MS, Omurilik açıklığı gibi) veya geçirilmiş bel kırıkları gibi travmalar sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.